Page 1 - Boşnak Dünyası Gazetesi Nisan 2017
P. 1

Bugünlerde hemen herkes “kutuplaştık”,  Sağı solu bir kenara bıraktık ve kendimizi
                              “bölündük” diye tutturmuşken, Boşnaklar  sevdalinkaların büyülü dünyasına; akor-
                              –dünya görüşleri ne olursa olsun– aynı  deonun, guslenin huzur veren tınılarına
                              masa etrafında yer almanın formülünü  teslim ettik. Eski dostlarla hasret giderdik,
                                   yeniden hatırladı.     derinlemesine muhabbetlere daldık.

                               Akrabaları bir arada tutan, sıcacık  Aynı bayrağın gölgesinde, aynı memle-
                              ilişkilerin kurulmasını sağlayan, dertle- ketin kaderinde yer aldığımızı unutma-
                               rin buhar olup uçtuğu ve samimiyetin  mak ve unutturmamak adına…
                              doruk noktasına ulaştığı buluşmalardır
                              “posedak”lar. Ve artık “ne mutlu bize ki”  Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma
                              Boşnak dernekleri ev sahipliği yapmaya  Derneği’nin ilk kez düzenlediği etkinliğin
                              başladı bu “sosyal terapi” kültürümüze…  tüm ayrıntıları ve fotoğrafları...
                                        20 ve 21. sayfalarda


   BOŞNAK DÜNYASI’NDA BU AY NELER VAR?      KAHRAMAN BAŞKAN             DİVAN ORADA, YA ADALET?         BOŞNAK KIZIN TÜRKİYE AŞKI

              Karamürsel’in                Srebrenica                15 yaşındaki
              Boşnak belediye               Soykırımı için bir            Almina, Türkiye’ye
              başkanı İsmail               kez daha dava               ilk kez geldi ama
              Yıldırım, denizde              açan Boşnaklara,             yıllardır yaşıyor-
              boğulmak üzere               Uluslararası Adalet             muş gibi Türkçe
              olan vatandaşı               Divanı ne cevap              konuşuyor. Peki
              nasıl kurtardı?                verdi?                  ama nasıl?
                     8                      3                    26

   PROF. DR. ADEM FAZLIOĞLU - NUSRET SANCAKLI - SAMET ÖZTÜRK - NEZİR DİNLER - DR. SALİH YENER - EMİNE SAKARYA - RECEP TÜRKOĞLU
   1   2   3   4   5   6