Page 10 - Boşnak Dünyası Gazetesi Ocak 2020
P. 10

OCAK  10
                           www.bosnakdunyasi.com                       2020

                            Bu seferki kriz         Yasa meclisten geçti,

                            14 ay sürdü…
                                          Karadağlı Sırplar çıldırdı…    BOSNA’DA HÜKÜMET NİHAYET KURULDU
     Dünyanın en karmaşık  Başkanı Sırp Zoran Te- Hersek Hırvat Demokrat
    yönetim sistemlerinden  geltija, Dışişleri Bakanı ve  Birliği (HDZ BİH), Daha  PODGORİCA’DA
    birine sahip olan Bosna  Bakanlar Konseyi Başkan  İyi Gelecek Birliği (SBB)
    Hersek’te, artık bir gele- Yardımcısı Bisera Turkoviç,  ve Demokrat Cephe (DF)
    nek halini alan “hükümet  Maliye Bakanı ve Bakanlar  partilerinden oluştu.
    kuramama krizi” 14 ayın  Konseyi Başkan Yardımcısı  Türkiye Cumhuriyeti
    sonunda tamamlandı.   Hırvat Vjekoslav Bevanda,  Dışişleri Bakanlığı, Bosna  “KİLİSE” KAVGASI
     Bosna Hersek Temsil- Dış Ticaret ve Ekonomi  Hersek'te Ekim 2018'de
    ciler Meclisi, 23 Aralık Salı  Bakanı Sırp Staşa Koşarac,  düzenlenen genel seçimle-
    günü hükümeti oluşturacak  İletişim ve Ulaştırma Bakanı  rin ardından kurulan yeni
    isimleri görüşmek üzere  Sırp Vojin Mitroviç, Sivil  hükümete başarılar diledi. Karadağ Meclisi, ülkede- venlik güçlerinin müdahalesi
    olağanüstü toplandı. Tar- İşler Bakanı Hırvat Ankica  Bakanlıktan yapılan ya- ki Sırp Ortodoks Kilisesi'nin  ile muhalefet partili millet-
    tışmaların ardından yapılan  Gudeljeviç, Adalet Baka- zılı açıklamada, bir yılı aşan  ve muhalefetteki Demokrat  vekilleri genel kurul salo-
    oylamada, 29 milletvekili  nı Hırvat Josip Grubeşa,  süreç sonrası, ülkede devlet  Cephe Partisi’nin şiddetle  nundan çıkarıldı ve gözaltına
    "evet", 8 milletvekili "hayır"  Güvenlik Bakanı Fahrudin  düzeyinde hükümetin  karşı çıktığı dini özgürlükler- alınarak polis merkezine
    oyu kullanırken, bir millet- Radonçiç ve Savunma  kurulmasının memnuniyetle  le ilgili yasa tasarısını kabul  götürüldü.
    vekili de çekimser kaldı.  Bakanı Sifet Pociç.  karşılandığı ve yeni hükü- etti.
    Yeni hükümetin güvenoyu   Ülkedeki en büyük Boş- mete başarılar dilendiğinin  Karadağ Cumhurbaşkanı  Protestolar gün boyu sürdü
    almasıyla ülkede 14 ay sonra  nak, Sırp ve Hırvat partileri  altı çizildi. Milo Djukanoviç'in talebi
    hükümet kurulmuş oldu.  kasım ayında yeni hükümeti  Açıklamada, "Yeni hü- üzerine haziran ayında hazır- Ülkede bulunan Sırp
     Bağımsız Sosyal    kurma noktasında anlaşmış,  kümetin, birlik ve beraberlik  lanan ve ülkede bulunan Sırp  kiliselerinin de "devlet malı"
    Demokratlar Birliğinden  geçen süre zarfında bakan  içinde ülkenin kalkınma ve  kiliselerinin de "devlet malı"  sayılmasını öngören yasa
    (SNSD) Zoran Tegeltija'nın  ve bakan yardımcılarının  refahı için yapacağı çalışma- sayılmasını öngören yasa  tasarısına tepki gösteren Sırp
    başkanlık edeceği Bakanlar  isimleri belirlenmişti. lara desteğimiz sürecektir"  tasarısının Genel Kurul’da  Ortodokslar, dün gün boyun-
    Konseyi'ni oluşturan isimler  Hükümet, SNSD'nin  ifadesine yer verildi.  tartışılması sırasında iktidar  ca protestolar düzenledi.
    şöyle:          yanı sıra Demokratik                ve muhalefet milletvekilleri  Söz konusu yasa tasarısı,
     Bakanlar Konseyi   Eylem Partisi (SDA), Bosna             arasında kavga çıktı.  Birinci Dünya Savaşı'nın
                                            Gece yarısından sonra,  ardından kurulan ve Sırp,
                                          muhalefet milletvekilleri  Hırvat ve Sloven Krallığı'na
       ESKİ BAKANA YOLSUZLUK DAVASI                     oylamaya geçilmesini engel- dahil olmadan önce, Kara-
                                          lemeye çalıştı. Muhalefetin
                                                       dağ’da inşa edilen kiliselerin
                                          yasa tasarısında değişiklik
                                                       devlet malı haline gelmesini
                                          teklifinin üç kez reddedil- öngörüyor.
                           Bosna Hersek'te eski bir bakan,  mesinin ardından, muhalif  21 Mayıs 2006'da
                         2 üst düzey kamu çalışanı ve bir iş  milletvekilleri salonda torpil  düzenlenen referandum-
                         adamına "görevi kötüye kullanma  attı.          da Sırbistan-Karadağ'dan
                         ve yolsuzluk suçlamalarıyla" dava  Meclis Başkanı İvan  ayrılarak bağımsızlığını ilan
                         açıldı.              Brajoviç'e ve bazı vekillere  eden Karadağ'da, Karadağ
                           Saraybosna Savcılığından yapı- su şişesi atan muhalefet  Ortodoks Kilisesi'nin yanı
                         lan açıklamada, Bosna Hersek Eski  milletvekilleri ile bazı iktidar  sıra Sırp Ortodoks Kilisesi de
                         Güvenlik Bakanı Dragan Mektiç,  ortağı milletvekilleri arasında  halen aktif bir şekilde faaliyet
                         kabine başkanı, bir asistan ve bir  arbede de yaşandı.  gösteriyor.
                         iş adamının ülkenin "uluslararası  Olayların ardından gü-
                         itibarına zarar veren üst düzey
                         yolsuzluk suçuna karıştığını" ifade
                         edildi.
                           Şüphelilerin, bu proje için
                         aktarılan AB fonlarından 125 bin
                         euroyu zimmetlerine geçirdikleri
                         iddia ediliyor.
                           Eski bakan Mektiç ise, hak-
                         kındaki iddiaların asılsız olduğunu
                         savunarak, suçlamaların başsavcı-
                         nın da mimarlığını yaptığı "siyasi
                         bir plan" olduğunu ileri sürdü. 2015
                         yılından Aralık 2019'a kadar bakan-
                         lık görevini sürdüren Sırp kökenli
                         Dragan Mektiç, ay başında kurulan
                         yeni hükümette yer almamıştı.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15