Page 9 - Boşnak Dünyası Gazetesi Ocak 2020
P. 9

OCAK  9
                           www.bosnakdunyasi.com                       2020

     Forto ise İstanbul ile Saraybosna arasındaki iş
    birliğini derinleştirecek alanlara odaklanacaklarını
    kaydederek, İmamoğlu’ndan önceki İBB yönetim-
    lerini kastetti ve bugüne kadar toplu taşımadan su
    işlerine kadar İBB'nin Saraybosna'ya birçok alanda
    desteğinin olduğunu söyledi.

        ALİYA’NIN VE ŞEHİTLERİN
        KABİRLERİNİ ZİYARET ETTİ

     Bosna Hersek ve Boşnaklar hakkında merak et-
    tiği her konuda Türkiyeli Boşnaklardan bilgiler alan
    İmamoğlu, daha sonra Bosna Hersek’in bağımsızlık
    mücadelesinin sembol ismi Kurucu Cumhurbaşkanı
    Aliya İzetbegoviç’in kabrinin de bulunduğu Kovaçi
    Şehitliği’ni ziyaret etti. Muhammed Sancaktar,
    Remzi Albayrak, Cavit Ganiç, Kadri Sancaktar ve
    Muradiye Albayrak Şit ile birlikte kabre çiçek bıra-
    kan İBB Başkanı, Aliya ve tüm Boşnak şehitler için
    dua etti. İmamoğlu Kovaçi Şehitliği’ni ziyaretiyle
    ilgili duygularını şöyle ifade etti:
     “Burada şu an bulunmaktan, buradaki acıyı o
    zaman uzaktan hisseden biri olarak bugün dua-
    larımızı soykırıma uğrayan dostlarımızın ruhuna
    iletmekten çok mutluyum. Allah hiçbir zaman böyle
    bir zulmü hiçbir ülkeye yaşatmasın. Sizleri his-
    settiğimizi, bugün de yarın da hissedeceğimizi ve  ilişkilerin daha da güçlenerek sürdürülmesi için  Gezinin son günü olan Cumartesi sabahı bir
    dünyanın hiçbir yerinde de olmaması konusunda  gereken her şeyin yapılacağının altını çizdi. değerlendirme toplantısı yaptıklarını söyleyen Mu-
    duacı olacağımızı buradan bütün Boşnak dostlarıma  Ekrem İmamoğlu ve beraberindekiler Sa- hammed Sancaktar, Ekrem İmamoğlu’na ve ekibine
    iletmek isterim.”             raybosna’nın tarihi Osmanlı mekanı Başçarşı’da  bu hassasiyetlerinden ötürü teşekkür etti.
     Aliya İzetbegoviç’in çok zor koşullarda toplu- uzun yürüyüşler yaptılar, Boşnak mutfağının eşsiz
    muna önderlik ettiğine vurgu yapan İmamoğlu,  lezzetlerini tatma fırsatı buldular. İki günlük Bosna  İMAMOĞLU’NA ÖRTÜLÜ AMBARGO
    Boşnak liderin halkını umutla geleceğe hazırladığını  Hersek turunun ardından heyet, 28 Aralık Cumar-
    söyledi. İBB Başkanı, “bu çoğu zaman bazı toplum- tesi akşamı İstanbul’a döndü.    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem
    lara nasip olmaz ama burada Boşnak toplumuna                     İmamoğlu ve beraberindekilerin Bosna Hersek’e
    çok değerli bir lider bence böyle bir ışık tutmuştur,  “SAMİMİ BİR ZİYARET OLDU”  düzenlendikleri ziyaret esnasında, ülkedeki hiçbir
    geleceğe dönük umut vermiştir. Şu anda buradaki                   Türk yetkilinin kendileriyle görüşmemesi ise dikkat
    insanlar bu umudun ve o tuttuğu ışığın altında  Geziyi Boşnak Dünyası’na değerlendiren Tür- çekti. Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Hal-
    aydınlanarak yol yürüyorlar. Biz de bunu hissedi- kiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Muhammed  dun Koç’un ziyaretin gerçekleştiği günlerde şehir
    yoruz, ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun, Allah  Sancaktar, öncelikle böyle bir etkinlik için Ekrem  dışında bulunduğu bildirilirken, elçilik yetkililerinin
    rahmet eylesin. Dualarımız elbette ki kendisiyle.  İmamoğlu’na camia adına teşekkür ettiklerini  haberdar olmalarına rağmen İmamoğlu ile görüşme-
    İyi ki Aliya İzetbegoviç bu topraklara önderlik etti”  belirtti. 2 günlük temasların son derece samimi bir  dikleri kaydedildi. Bunun yanı sıra, ülkedeki TİKA
    diye konuştu.               havada gerçekleştiğine dikkat çeken Sancaktar,  ve Yunus Emre Enstitüsü gibi Türk kurumlarının da
     Heyet daha sonra Aliya İzetbegoviç Müzesi ve  “normal şartlarda yakın korumalarının bir an olsun  hiçbir yetkilisi İmamoğlu ile iletişim kurmadı.
    Srebrenica Soykırım Müzesinde de incelemelerde  yanından ayrılmadığı Ekrem İmamoğlu, Bosna’da  Bosna Hersek medyasında çıkan haberlere
    bulundu, Cuma namazını Gazi Hüsrev Bey Camii’n- bunların hiçbirini ihtiyaç duymadı ve gezi boyunca  göre, ülkenin en büyük siyasi partisi konumundaki
    de kıldı.                 hep bizimle birlikteydi. Aynı minibüste seyahat  SDA’nın da İmamoğlu’nu kabul etmek istemediği
                         ettik, birlikte yürüdük, sohbet ettik” dedi. ve görüşme talebine olumsuz karşılık verdiği iddia
       STARİ GRAD’DA AKŞAM YEMEĞİ       İmamoğlu’nun Srebrenica Soykırım Müzesin- edildi. Aynı partiden Saraybosna Belediye Başkanı
                         den çok etkilendiğini belirten Sancaktar, kendisiyle  Abdullah Skaka’nın da İmamoğlu’nun görüşme
     Cuma günkü temaslar, Stari Grad Belediye  bu müzede yer alan materyallerin İstanbul’da da  talebini kabul etmediği belirtiliyor.
    Başkanı İbrahim Hadzibajriç’in İmamoğlu ve  sergilenmesi hususunda istişarelerde bulundukla- Tüm bu negatif yaklaşıma rağmen, Saraybosna
    beraberindekiler onuruna verdiği akşam yemeğiyle  rını kaydetti ve tüm bu temasların Türkiye Bosna  sokaklarında Ekrem İmamoğlu’na sevgi gösterisin-
    sona erdi. Hadzibajriç yemekte, Stari Grad olarak  Sancak Derneği üzerinden gerçekleşeceğini dile  de bulunanların sayısı da az değildi. İnsanlar İstan-
    İstanbul ile köklü bağlar kurduklarının altını çizdi  getirdi. Sancaktar, bunun dışında yapılabilecek  bul Büyükşehir Belediye Başkanı ile sohbet etmek
    ve Fatih, Ümraniye ve Silivri ile kardeş belediyeler  diğer etkinlikler için de büyükşehir belediyesi ve  ve fotoğraf çektirmek için uzun uğraşlar verdiler.
    olduklarını vurguladı. İmamoğlu da bundan sonra  derneğin her zaman irtibatta olacağını söyledi.

            Yeni yılda hayatınızdaki


        her şeyin İYİ olmasını dilerim...

                      Raif Güler


              İYİ Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14