Page 1 - Boşnak Dünyası Gazetesi Şubat 2020
P. 1

Müşteri gibi girdiği kafede deh- Prof. Dr. Adem Fazlıoğlu
                                       şet saçtı, elindeki palayla ortalığı
                                      birbirine kattı. Huzurun ve kardeş- Özdemir İnce’ye mektup
                                      liğin mahallesi Yıldırım’da yürekleri         10
                                       ağızlara getiren olay herkesi şok  Berat Albayrak Gegić
                                      etti. Bulgaristan uyruklu saldırganın  Fikreta’nın hikayesi
                                        Bayrampaşa’da ne işi vardı?
                                                                 26
                                      Saldırdığı kafe, Şehit Kamil Balkan
                                      İlkokulu’nun sadece 30 metre uza-    Berna Yılmaz
                                                           Onur, gurur ve
                                      ğındaydı. Olayın akşam saatlerinde  haysiyet meselesi…
                                      yaşanması olası bir faciayı önlerken,         20
                                       herkesin aklına aynı soru geldi: Ya  Psikolog Emine Sakarya
                                       gündüz vakti okula saldırsaydı?  Bahar gelecek değil mi?
                                                                 28
                                       Mahalle sakinleri arasında büyük
                                       travmaya yol açan saldırıya dair  İrem Gökçe Yener
                                       bilinmeyenler ve çok daha fazlası    Masalın sonu
                                           12. sayfada…                 28
                                                          Recep Türkoğlu
           “TÜRK MÜCAHİTLER            KATLİAM GÜNÜNÜ KUTLADILAR                Yıldırım Girls

          BOSNA’YA GELDİĞİNDE…”         Çetnikler, Boşnakları                  namağlup şampiyon 32
                             katletmeye başladıkları                  Dr. Salih Yener
                 Bosna Savaşının kahraman  gün olan 9 Ocak'ı bu yıl                    4 Şubat
               komutanlarından Harun Hodziç,  da törenlerle kutladı.               Dünya Kanser Günü 30
              Türkiye Bosna Sancak Derneği’nde  Bosnalı Sırplar Banja
             katıldığı söyleşide o günlere dair hiç  Luka’da gövde gösterisi          Samet Öztürk Kačapor
                duyulmamış gerçekleri anlattı.  yaparken, Boşnak lider             Mazimizin parçalarını
                 Boşnakların yanında savaş- Caferoviç aynı dakika-                  birleştirmek 14
                 mak için Türkiye’den kaç  larda neredeydi?
                  kişi gitti, kaçı şehit oldu? 4. sayfada
                    16. sayfada
     NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZ!           GÖNÜLLERİN MİMARI HÜSREV BEY
                                             Avrupa’nın en gü-
   Rozaje’nin ikinci dünya                               zel başkentini 500  SAĞLIKLA, HUZURLA
   savaşından sonraki ilk                                yıl önce inşa eden
   Müslüman öğretmeni Rüs-                              Gazi Hüsrev Bey’in    BÜYÜYÜN
   tem Erden (Muriç), 60 yıllık                             mirası bugün hala
   birikimini gelecek nesillere                              Saraybosna’da  Yaşadıkları her türlü baskıya,
   miras bıraktı. 86 yaşın-                              yaşıyor, yaşatılıyor.  ötekileştirmeye rağmen Sancaklı
   daki Boşnak eğitimci için                              Bosna’nın kalbin- Boşnaklara geleceğe umutla
   düzenlenen etkinlikte neler                             deki mühürler göz  bakıyor. Bölgedeki doğum oranı,
   yaşandı, kimler katıldı?                                kamaştırıyor…  Sırbistan’ın diğer şehirlerine
      6. sayfada                                    8. sayfada     kıyasla ne durumda?
                                                          20. sayfada
   1   2   3   4   5   6