Page 10 - Boşnak Dünyası Gazetesi Mart 2018
P. 10

www.bosnakdunyasi.com                      MART  10
                                                            2018
      SANCAK DOSTLARI KAHVALTIDA BULUŞTU

     atih Belediyesi’nin “Yerel Bu- ğu çok sayıda seçkin davetli katıldı.
     luşmalar” çalışması kapsamın-
   Fda, Sancak Dostları Platformu  Sancak Dostları Platformu (SDP)
   üyeleri kahvaltıda bir araya geldi.  Başkanı Salih Akgül konuşmasında,
   10 Şubat Cumartesi günü, belediye- SDP’nin bugüne kadarki çalışma-
   nin Çatladıkapı Sosyal Tesisleri’nde  larından bahsetti. Ata topraklarına
   düzenlenen kahvaltıya Ak Parti  ulaşma ve onlara destek olma
   Milletvekilleri Mehmet Müezzi- noktasında belediyelerden büyük
   noğlu ve Hüseyin Bürge, Fatih  destek gördüklerini belirten Akgül,
   Belediye Başkanı Mustafa Demir,  taşın altına elini koyan herkese
   Bayrampaşa Belediye Başkanı  teşekkür etti.
   Atila Aydıner, Sultangazi Belediye
   Başkanı Cahit Altunay, İstanbul  SDP Başkanı Akgül’ün Sancak
   Ticaret Odası Meclis Başkanı Şekib  Bölgesi’nin Prijepolje şehrinde
   Avdagiç, Bayrampaşa Belediye  tadilatı yarım kalan cami ve külliye
   Başkan Yardımcısı Naser Şimşek,  için yaptığı yardım çağrısı çok kısa
   Türkiye Bisiklet Federasyonu  sürede karşılık buldu. Salonda bu-
   Başkan Yardımcısı Bayram Akgül,  lunan Sultangazi Belediye Başkanı
   Rumeli Türk Dernekleri Federas- Cahit Altunay, ata yadigarı toprak-
   yonu Başkanı Kerim Erden, Rumeli  larda yardım bekleyen bu proje için
   Yönetici ve İşadamları Derneği  üzerlerine düşeni yapmaya hazır
   Başkanı Cavit Ganiç, Bosna Sancak  olduklarını belirterek çalışmayı
   Kültür ve Yardımlaşma Derneği  bitirme sözü verdi.
   Başkanı Muhammet Sancaktar,
   Bosna Sancak Akademik Kültür ve  Kahvaltıda yapılan protokol konuş-
   Tarih Vakfı Başkanı Prof. Dr. Elmas  malarında Balkanlar’ın Türkiye için
   Orak, Yıldırım Bosna Spor Kulübü  önemi ve orada yaşayan soydaş-
   Başkanı Şevket Ok, Sancak Eğitim  larımızın huzurunun temel amaç
   Merkezi Derneği Başkanı Ömer  olduğu vurgusu ön plana çıktı.
   Deniz, Tek Rumeli TV Yönetim Ku- Yapılan ve yapılması düşünülen
   rulu Başkanı Atilla Baykal, Boşnak  çalışmalarla ilgili görüş alışverişin-
   Dünyası Yazarı Araştırmacı Nusret  de bulunuldu.
   Sancaklı’nın da aralarında bulundu-
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15