Page 1 - Boşnak Dünyası Gazetesi Ocak 2020
P. 1

Türkiye Boşnaklarının siyasetteki en etkili ismi Saffet Sancaklı'nın             Prof. Dr. Adem Fazlıoğlu

         anavatan Türkiye'ye göç hikayesi, aslında hepimizin hikayesi...                  Bahriya (Bahriye)
                                                                 12
                                                        Berat Albayrak Gegić
                                                       Dedem Recep Albayrak
                                                          Gegiç’in anısına… 18

                                                           Berna Yılmaz
                                                       Nobel’e soykırım lekesi
                                                                  6
                                                      Psikolog Emine Sakarya
                                                             Ağır yük
               MHP Kocaeli Milletvekili  "Silahsız katliam" denebilecek  Küçükköy'de başlayan           26
              Saffet Sancaklı, Boşnakların  yöntemlerle Müslümanları  Türkiye macerasında    İrem Gökçe Yener
              Sancak Bölgesi'nden hangi ko- topraklarını terk etmeye zorla- futbolculuktan siyasete ve
              şullar altında göç ettirildikleri- yan komünist rejim Boşnakları  halkın temsilciliğine kadar  Deryalarda kaybolmak
              ni çarpıcı detaylarıyla anlattı.  hangi şartları yerine getirmeye  uzanan bir yaşam öyküsü...    26
               Eski milli futbolcu, henüz 2  zorladı? Sancak'ın hüzün dolu             Recep Türkoğlu
              yaşındayken düştüğü göç yol- yıllarında elde avuçta ne varsa  Birbirinden ilginç detaylar  Basketbol Üretim Merkezi
              larında yaşananları yıllar sonra  bırakıp sadece ay yıldızın  Saffet Sancaklı'nın dobra  görevini sürdürüyor
              babasından dinlediğinde hangi  gölgesinde yaşamak uğruna  anlatımıyla 14-15. sayfalarda       28
               acı gerçeklerle yüzleşti?  yollara düşen hayatlar...                 Dr. Salih Yener
                                                           Hipotiroidizm
                                                                 30
    İmamoğlu Bosna'ya gitti                                        Bayrampaşalı bir Ermeni
                                                       Samet Öztürk Kačapor

                                                       Patriği: Sahak Maşalyan
                   İstanbul Büyükşehir                                     24
                    Belediye Başkanı
                    Ekrem İmamoğlu,
                    seçimlerden önce
                   Derneği'nde verdiği Ideja Marathon rüzgarı
                   Türkiye Bosna Sancak
                   sözü tuttu. İmamoğ-  Türkiye adını aldıktan  üyeleri birbirinden iddialı  Nobel'iniz batsın!
                   lu'nun Bosna gezisine  sonra vizyonunu büyüten  yarışmacılara puan verirken
                    hangi Boşnaklar  Bosna Sancak Derneği, bu  zorlandı. Türkiye Bosna  Dünyanın gözü önünde
                   katıldı, Saraybosna'da  doğrultuda çok önemli bir  Sancak Derneği ile Yenilikçi  işlenen soykırımı inkar eden
                     neler yaşandı?  çalışmaya imza attı. Gençle- Sağlık Araştırmaları  Avusturyalı yazar Peter
                    İmamoğlu ve bera- rin derneğe ilgisini artırmak  Vakfı'nın ortak etkinliği  Handke'ye Nobel Edebiyat
                   berindekiler kimlerle  ve içlerindeki cevheri ortaya  büyük ilgi gördü. Hangi  Ödülü verildi. Srebrenica'da
                      görüştü?    çıkarmak için gerçekleştiri- projeler dereceye girdi,  Boşnaklar soykırıma uğrarken
                                                        sessiz kalan Avrupalılar
                    8-9. sayfalarda  len proje büyük ses getirdi. hangi ödülleri kazandı? Handke'yi ayakta alkışladı!
                             Genç beyinler, akıllı şehirler  21-22. sayfalarda    4. sayfada
                              için projelerini sundu; jüri
   1   2   3   4   5   6