Page 1 - Boşnak Dünyası Gazetesi Şubat 2019
P. 1

Prof. Dr. Adem Fazlıoğlu
                                                        Şoven milliyetçilik
                                                        tuzağına düşmeden 15
                                                     Psikolog Emine Sakarya
                                                        Ebeveyn olabilmek
                                                                22
                                                        İrem Gökçe Yener
                                                      Asfaltta yetişen çiçekler
                                                                24

                                                           Kayhan Gül
                                                      Dayton "Bosna Hersek'in
                                                          deli gömleği" 13

                                                         Nusret Sancaklı
                                                          Bize ROK da,
                                                      Sırp da hakaret edemez! 6
                                                         Recep Türkoğlu
                                                       Futbol bize göre değil
     O her zaman doğru bildiği yolda  SDA Sandzaka Partisi Genel Baş- Ugljanin Sancak Bölgesi'nin bir          28
     yürümekte kararlıydı. Tehditlere,  kanı Dr. Sulejman Ugljanin, Avrupa  asırdan bu yana işgal altında oldu-
     baskılara boyun eğmedi ve Sancak  Birliği kapısında bekleyen Sırbis- ğunu belirterek, Boşnak diyarının  Dr. Salih Yener
    Bölgesi'nin özgür yarınlarına inandı.  tan ve Karadağ'ın ellerini Sancak  statüsünün derhal belirlenmesi çağ- Depresyon ve beslenme
     Aliya İzetbegoviç'in Bosna Her- Bölgesi'nin üzerinden çekmedikleri  rısında bulunuyor. Boşnak Dünyası       26
    sek'te yaktığı bağımsızlık ateşinden  takdirde birliğe üye olmalarının  Gazetesi'nin sorularını samimiyetle
     aldığı kıvılcımı 30 yıldır Sancak'ta  mümkün olmadığını söylüyor. Boş- yanıtlayan Dr. Sulejman Ugljanin'in  Samet Öztürk Kačapor
      diri tutuyor, geleceğe taşıyor. nak liderin iddiası çok çarpıcı!  röportajı 8. sayfada       Aliya cephesinde
                                                         yeni gelişmeler 11

                               16               3               30


   YOLUNUZ AÇIK OLSUN        BOŞNAK ŞAİRE BÜYÜK ONUR     ÇOCUKLAR OKUSUN DİYE...     Y. BOSNA'DA SIKINTI BÜYÜK
   31 Mart'taki yerel seçimler yaklaşır- Bosna Hersek'in eski milli marşını ka- Bosna Sancak Derneği Kadın Kolları,  Olaylı Küçükköy maçından sonra
   ken, belediye başkan adayları belli  leme alan, Aliya İzetbegoviç'in yakın  geleneksel kermeslerinin dördün- ligden çekilen Yıldırım Bosna'da kriz
   olmaya başladı. Boşnaklar, yaşadıkları  dostu şair Cemalettin Latiç'in eserleri  cüsünü yine çok özel bir amaç için  üstüne kriz yaşanıyor. Yönetim gö-
    hangi ilçelerde aday gösterildi?  Türkçeye çevriliyor. Türkiye Yazarlar  yaptı. Boşnak kadınları elde ettikleri  revi bırakıyor, futbolcular maaşlarını
     Tüm ayrıntılar 14. sayfada   Birliği Latiç için ne kararı aldı? geliri nerede kullanacak? alamadı. Takımımızın hali ne olacak?
   1   2   3   4   5   6